دبستان غيردولتي پسرانه امیدان

هدف دبستان امیدان ، کمک به رشد استعداد ها و توانایی های فراگیران با تاکید بر مهارت محوری در همه آموزش هاست.

آخرین اخبار


انتخابات انجمن اولیاء

میدان رسالت - خیابان فرجام - خیابان آبگون-خیابان 36 شرقی - پلاک 4
02177186430
02177891883-02177195878
دانش آموزان برتر نیم ترم اول 1400
Top