اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

دبستان امیدان با قریب دو دهه فعالیت درخشان آموزشی کوشیده است ، هم آموزی فراگیران را با هدف پرورش انسان هایی که در جنبه های مختلف مورد نیاز انسان معاصر پرورش یافته اند سرلوحه کار خود قرار داده است. بحمدلله فارغ التحصیلان این مدرسه طی سالیان متمادی انسان هایی چند بعدی با مهارت های مختلف بوده اند که در کنار یادگیری دروس اصلی ، مهارت هایی چون زبان انگلیسی، مهارت های پایه ای و مورد نیاز کامپیوتر ، استفاده از ابزار مختلف و ساخت ربات و سایر مهارت های مورد نیاز را در حد بسیار مناسبی آموخته اند.

امید که در ادامه نیز بتوانیم در مسیراهداف ترسیم شده گام برداریم.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top